Vi hjälper lantbrukare och skogsägare att optimera trädens hälsa och produktion.

Vi hjälper lantbrukare och skogsägare att optimera trädens hälsa och produktion.

Precisionsjordbruk

Det är konceptet alla pratar om i 2023.
Detta beror på att tillämpning av artificiell intelligens på data från kartläggning orsakar en drastisk minskning av bekämpningsmedel eller gödningsmedel.
Grönt betyder att fältet har god vegetation/hälsa. Gult, orange och rött indikerar behov av behandling. Sprutdrönaren kommer att ändra flödet beroende på färgen i fältet. 
Och med det har du följande fördelar

  • Optimerad information i varje fälts zon
  • Förbättra skörd med precisionssprutning
  • Minska kostnaderna för verksamheten

Varje uppdrags flöde kan skilja sig eftersom sprutmedlet har unika egenskaper och kunder kommer att ha preferenser. Ett spraymönster kommer att testas och överenskommas med hjälp av tidigare erfarenhet eller ny testning med ​vattenkänsligt papper.

Multispektrala lösningar

Spraydrone erbjuder tjänster för att hjälpa till att spraya vätska eller sprida frön o pellets. Men också kartera med drönare i RGB och multispektral band som kan blir används till traktorer och tröskar.

Kartorna vi skapar är gjorda med RTK-teknik och har därför två till fem cm precision.

Läs mer..

Granbarkborre och Skog

Angrepp av granbarkborre är ett stort problem över hela världen. 

Spraydrone erbjuda olika lösningar för att lösa detta problem.

Vi kan räkna dina träd och särskilja de olika arterna. 

Vårt kartprogram kan räkna dina träd och presentera dig med en sammanfattning av hur många träd eller
växter du har.

Läs mer..

Kontakta oss

Kartering fält RGB , Multispektral
Kartering skog RGB , Multispektral
Sprejning
Sprida ​gödsel eller Sluxx
Thermisk inspectering
Kartering

kontakta oss gärna 

Chatta med oss: Messenger
Epost: info@spraydrone.se

Tack, din förfrågan har skickats!
Det gick inte att skicka din förfrågan. Kontrollera dina uppgifter

Copyright © 2023 Spraydrone AB
Org-nr : 559047-1503

Socials

Skogs inventering:

Vi kan lokalisera spridningen av granbarkborreangrepp genom att skanna skogen med hjälp av multispektrala sensorer.
Skogsägaren får en karta över sitt område som visar de attackerade platserna.

Du kan inte se detta med blotta ögat; dock sensorn på drönare kan upptäcka hela skalan av döda till lindrigt påverkade träd.

Med denna information kan skogsägaren antingen avverka träden strategiskt eller spraya dem med insekticider.

Thank you! Your message has been sent.
Unable to send your message. Please fix errors then try again.

Multispektral kartering 

Vi använder multispektrala sensorer för att räkna växter och träd, kontrollera deras hälsa och identifiera potentiella sjukdomar. 
Högupplösta multispektrala ​utmatning gör att vi kan se växternas individuella klorofyllnivåer (hälsonivåer).
Genom att skanna området med hjälp av multispektrala sensorer kan vi bedöma grödornas hälsa och rikta in oss på de ​påverkade områdena.