MULTISPEKTRAL SKANNING
Tekniken

Vår multispektrala avbildningstjänst är ett utmärkt verktyg för att optimera dina grödor och förbättra din jordbruksverksamhet. Genom användning av avancerad teknik och specialanpassade kameror kan vi erbjuda en heltäckande analys av dina grödors hälsa och kvalitet.Planering

Vår tjänst kan också hjälpa dig med markplanering och analys. Vi kan hjälpa dig att identifiera områden på din gård som är bättre lämpade för vissa grödor eller bedöma effektiviteten hos olika bevarandemetoder. Denna information kan hjälpa dig att fatta långsiktiga beslut om markanvändning och -hantering, vilket kan ha positiva effekter både på ditt företag och miljön.

Vi kan hjälpa dig att både spara tid och pengar samtidigt som du optimerar din skörd. FÖRSTÅ VAD DINA VÄXTER BEHÖVER
värde

Du kommer få tillgång till högupplösta kartor som visar områden på din mark som behöver mer uppmärksamhet. Vi kan hjälpa dig att identifiera områden med vattenstress, näringsbrist eller andra problem som kan påverka din skörd. Dessa kartor ger dig en djupare insikt i dina grödors hälsa, vilket hjälper dig att fatta mer informerade beslut om insatser såsom gödselmedel, bekämpningsmedel och vatten.FÅ ETT PRIS FÖR DIN EGENDOM

Fyll i vad du letar efter så återkommer vi med råd och pris!


Namn E-post
Vilken tjänst är du intresserad av?
Multispektral skanning
Viltinventering
Inventering av barkborre
Inventering av renkavle
Besprutning
Hur många hektar är du intresserad av att få hjälp med? Namnet på den fastighet som du önskar hjälp med Övrigt meddelande som du vill skicka med Skicka in