MULTISPEKTRAL SKANNING

Upptäck Dina Grödors Fulla Potential

Få en genomgående analys som identifierar områden med vattenstress, näringsbrist eller andra problem som kan påverka din skörd.

 • Hälsa

  Genom att fånga data över flera spektrum kan vi upptäcka subtila förändringar i växternas hälsa, identifiera näringsbrister, vattenstress och till och med tidiga tecken på skadedjur.

 • Precisionsjordbruk

  Genom att hitta platser som kräver omedelbar uppmärksamhet, som sjukdomsutbrott eller näringsbrister, kan du genomföra riktade ingripanden med hjälp av drönare eller markbaserad utrustning. Denna precisionstargetering minimerar resursanvändningen och minskar påverkan på oskadade områden, vilket resulterar i kostnadsbesparingar och ett mer miljövänligt tillvägagångssätt inom jordbruket.

INVENTERING AV SKADOR

Arbeta Proaktivt med Tidig Identifiering

Har du barkborre i skogen? Eller renkavle i åkern? Vi kan se hur mycket och exakta koordinater på de drabbade områdena. 

 • Tidig Detektion

  Genom att fånga skador tidigt i sitt skede kan du proaktivt agera för att motverka utökade problem.

 • Enstaka Plantor

  Vi kan se individuella plantors hälsa och position och på så sätt ge dig en fullständig redogörelse och samtidigt ha möjlighet att punktbehandla de drabbade områdena med drönare. 

KARTERING

Högprecisionskartor i Tre Dimensioner

Du kan få en komplett och exakt bild av din terräng, inklusive höjdskillnader, lutning, vegetation, vattenkällor och mycket mer. Denna detaljerade 3D-karta ger dig möjlighet att planera och optimera din jordbruksproduktion, skogshantering eller andra projekt på ett mer effektivt och hållbart sätt.

 • Millimeterprecision

  Oavsett om du vill kartera byggnader, skog eller åkermark så använder vi oss av en millimeterprecision som ger dig en fulländad och korrekt digital bild av verkligheten.

 • Exportera till Trimber

  Genom att exportera kartor till Trimber eller liknande system så kan vi avmarkera brunnar eller annan mark så att du kan arbeta på ett så produktivt sätt som möjligt och utnyttja din åkermark maximalt.

BESPRUTNING - KEM

Miljövänlig och Snabb Precisionsbehandling

Precisionsbesprutning på ett snabbt och effektivt sätt, vilket minskar både kostnader och miljöpåverkan. Våra drönare är utrustade med den senaste tekniken för att säkerställa en högkvalitativ och exakt besprutning.

 • Minska Användandet av Glyfosat med 98%

  Med hjälp av propellrarnas nedåtgående och turbulenta luftström atomiseras och pressas glyfosatet ner för att ge samma effekt som en bomspruta - fast med 98% mindre användande av glyfosat.

 • Varje Drönare Besprutar 16Ha i Timmen

  Vi kommer ut till dig med en eller två drönare som vardera tar 16Ha i timmen. Hastighetsmässigt går två drönare går att likställas med en bomspruta på 32 meter. Samtidigt behöver du inte oroa dig för traktorspår eller blöt mark.

BESPRUTNING - NYTTODJUR

Varsam men Precis Nyttodjursdispens

Våra drönare är utrustade med tekniker som gör det möjligt för oss att identifiera skadedjuren och spruta den nödvändiga dosen av bekämpningsmedel på ett precist sätt. På detta sätt försäkrar vi att de nyttiga insekterna förblir skyddade.

 • Snabb Behandling

  Istället för att strö ut djuren för hand och försöka att fördela dem jämnt kan våra drönare göra det snabbt, jämnt och försiktigt. 

 • Hög Precision

  Med förinställda rutter så flyger drönaren med en precision på 10mm. Därav kan vi precist dispensera nyttodjuren mitt på plantorna så att de själva kan traska vidare ner på stjälken.

VILTINVENTERING

Snabb Viltinventering med Värmekameror

En omfattande uppskattning av vilken sorts djurliv som befinner sig på din mark, vilket kan vara värdefullt för att planera jakt, bedöma skador på grödor och för att bevara det vilda djurlivet.

 • Art och Volym

  Vår bildigenkänningsalgoritm integrerar kraftfulla maskininlärningsfunktioner som har tränats på olika arter av vilda djur. Det möjliggör noggrann identifiering av olika arter som finns i de termiska bilderna och hjälper till att skapa omfattande inventeringar av både art och volym på ett simpelt sätt.

 • Bildigenkänningsalgoritm

  Vi tillhandahåller användarvänliga gränssnitt som låter dig utforska den insamlade datan visuellt. Vår plattform genererar omfattande rapporter som underlättar tolkningen av inventeringsresultaten och ger dig även bilder på vad som funnets.